Om oss

Om JS Energi och JS Academy

JS Academy är en tanke som tändes för 1 år sedan och har som syfte att täcka den brist av kyltekniker som finns på marknaden och som utgör en begränsning för oss på JS Energi i vår tillväxt. Programmet har utarbetats i samarbete med våra anställda som själva har genomgått föregångaren till denna utbildning och nu väljer vi i takt med vår tillväxt och våra mål att lansera JS Academy

Vi på JS Energi har sysslat med värmepumpar i snart 30 år. Denna långa erfarenhet av värmepumpar innebär att vi har kunskap om det mesta man kan behöva inom värmepumpar och värmesystem. 

JS Energis verksamhet är att rådgiva och installera värmepumpar, utföra service på värmepumpar och sälja reservdelar via ehandel i hela europa. 

Tack vare vår obundenhet där vi är partner med Nibe, CTC, IVT, Bosch, Panasonic, Comfortzone och Mitsubishi Electric kommer man som värmepumpstekniker hos oss i kontakt med en stor variation av värmepumpar. 

JS Energi är ett värderingsstyrt bolag och allt vi gör grundar sig i våra 3 värderingar: 
– Vi sätter personalen främst
– Vi sätter kunden främst
– Vi ska bygga ett företag som i den mån det är möjligt minimerar reglering av hur, var och när man gör sitt arbete. 

Med dessa 3 värderingar som grund tas besluten i den operativa vardagen av våra medarbetare. Allt arbete vi gör inom JS Energi har som målsättning att ge kunden ett bekymmersfritt ägande av sin värmepump, något som också är vårt riktmärke i vardagen i allt vi gör. 

JS Energi omsatte 2018, 33 miljoner kronor och har som mål att omsätta 100 miljoner 2022 och 400 miljoner år 2024 samt vara sverigetäckande med installation av nya värmepumpar och service.